(in Slovak) Karol Sudor interviews Raghunatha Priya Das

“Z veľkých filozofov a vedcov dnešnej doby sa napríklad v ďalšom živote stávajú ihličnaté stromy.”

Toto sa stane, keď niekomu začne prepínať z náboženstva.

Ach, aké je krásne byť ateistom (čiže zvieraťom).

http://www.sme.sk/c/4184317/raghunatha-priya-das-zivot-ateistu-je-na-urovni-zvierata.html

Comments

Written by Juraj Bednár //