Bunch of funny old stuff I found (Slovak)

plynutie
pozri vpred
splyvanie
na hladine rieky
nadych
pre prezitie
delfini skok
pre radost


ani vlavo, ani vpravo, ani vstrede
ani poleziacky, ani posediacky, ani v sede


tak ako?

slova slova slova slova slova slova
len mrtvy do hrobu pred nimi sa schova

Comments

Written by Juraj Bednár //