BrainDuino – BrainFuck Interpreter for Arduino

Jazyk Brainfuck vymyslel v roce 1993 švýcarský programátor Urban Müller. Jazyk obsahuje pouze osm příkazů (viz seznam dále). Interpretace příkazů se v Brainfucku provádí sekvenčně, všechny neznámé znaky jsou ignorovány - zdrojový kód lze tedy opatřit komentářem v libovolném místě (komentář pouze nesmí obsahovat klíčové znaky).

Hello world:

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<
-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<++++++++++++
+++.>.+++.——.——–.>+.>.
Harvie:

Pokud už znáte interpretovaný programovací jazyk BrainFuck, jistě vás nepřekvapí jeho implementace pro Arduino.

Samozřejmě, že hned jak jsem měl v ruce hotový interpreter, nenapadlo mě nic jiného, než ho začít víc provazovat s Arduinem. Ze všech nápadů jsem se nakonec rozhodl pustit do světa jen následující příkazy:
* ‘!’ – Nastaví hodnotu (0-255) PWM pro pin zadaný funkci brainfuck() při zavolání
* ‘?’ – Zjistí hodnotu (0-255) z Analog-IN pinu zadaného funkci brainfuck() při zavolání
* ‘_’ – ekvivalent delay(10);

http://blog.harvie.cz/2008/04/arduino/brainduino-brainfuck-interpreter-for-arduino/

Comments

Written by Juraj Bednár //