Manifesto OPTION+

Ak chcete, môžete si tento text aj vypočuť ako audio:

Tento text je mojim osobným manifestom, vďaka ktorému viem, do akých projektov sa chcem zapájať a čomu chcem pomáhať. Pri definovaní svojej kariéry som sa vždy sústredil na to, čo chcem robiť. A preto som náhodne pobehoval od projektu k projektu a nevedel som sa rozhodnúť, do čoho sa zapojiť a do čoho nie. Tak som sa inšpiroval Vishenom Lakhianim a napísal som svoje osobné manifesto, ktoré mapuje najmä prečo veci robím a akú zmenu chcem vo svete priniesť. Odporúčam si podobné manifesto vytvoriť pre seba – nemusíte ho zverejniť, ale myslím, že vám pomôže. Moje manifesto sa volá “Option+” (alebo “option plus”) a je to živý dokument, jeho aktuálnu verziu nájdete vždy na mojom webe.

Čo robím a prečo? Jednou z najdôležitejších hodnôt pre mňa, ale aj pre ľudí okolo mňa je sloboda. Chcem, aby sme sa mohli slobodne rozhodovať čo budeme robiť, čo nebudeme robiť a aby sme si mohli vyberať z dobrých možností. Option+ predstavuje prístup, pomocou ktorého zvyšujeme svoju opcionalitu, teda množstvo a kvalitu vecí, ktoré môžeme, ale nemusíme.

Sloboda ako opcionalita

Sloboda je veľmi abstraktný pojem, ktorý nemá jednotnú definíciu. Wikipedia hovorí:

„Sloboda je neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nám nechce, z čoho však nevyplýva smieť robiť, čo sa nám chce… Pojem slobody je veľmi mnohoznačný, čo sa zneuživa na ideologickú manipuláciu.“

Opcionalita ja vlastníctvo opcií (možností, ale nie povinností), ktoré môžeme ľubovoľne používať. Vlastníctvo týchto opcií väčšinou niečo stojí (napríklad uvedomenie, úsilie, vedomosti alebo peniaze), ale keď opciu vlastníme, môžeme ju už jednoducho použiť. Ak vieme vyhodnotiť náklady a hodnotu toho, čo nám opcia prináša, vieme slobodu vyhodnocovať exaktne.

Opcia je zároveň antifragile – má rada chaos, volatilitu a neistotu. V prípade, že vlastníme správnu opciu, máme v chaotickej situácii viac možností a teda si vieme vybrať tú, ktorá je pre nás výhodnejšia aj v nečakanej situácii.

Opcionalita je teda merateľná a nadobudnuteľná forma slobody. Môžeme si ju dať za cieľ, pretože spĺňa požiadavky S.M.A.R.T. kritéria – rovnako ako to, koľko chceme vážiť, koľko chceme zarábať alebo čo sa chceme naučiť.

Sloboda tu a teraz

Jedným z mýtov o slobode je, že postačujúcou podmienkou na jej existenciu je spoločensko-politické prostredie, ktoré ju umožňuje. Na veľkú časť slobody je isté spoločensko-politické prostredie nutnou podmienkou, ale väčšina ľudí žijúcich v takom prostredí nezvyšuje svoju slobodu ani opcionalitu. Existencia v slobodnom prostredí neprináša automaticky túžbu a využívanie možností slobody. Pritom jej aktívne využívanie merateľne zlepšuje životy ľudí, hlavne v chaotickom a volatilnom prostredí.

Druhým mýtom je, že na dosiahnutie signifikantnej slobody je potrebné celospoločenskú reformu, že súčasné nastavenie spoločnosti neumožňuje slobodu. Tu je vhodné konkrétne podoby slobody konkretizovať do konkrétnych možností (opcií). Ak si niekto ako slobodu predstavuje možnosť predávať otvorene na ulici tvrdé drogy v stánku komukoľvek kto ide okolo, tak takúto formu slobody súčasná spoločnosť naozaj neumožňuje – ale je to tá podstatná vec pre nás? Ktoré formy slobody a aká časť opcionality skutočne zvyšuje kvalitu života a zavádza doňho antifragilitu? Vo väčšine prípadov je tieto formy slobody možné dosiahnuť aj v súčasných spoločnostiach, aj keď nie vždy úplne naivne priamočiaro.

Sloboda sa dá zlepšovať tu a teraz, bez potreby zmeniť celý svet. Keď narazíme na limity súčasnej spoločnosti, bez ktorých už nevieme signifikantne zlepšiť mieru svojej slobody, budeme veľmi slobodní. Väčšina ľudí na to však ide opačne – ako prvé chcú to, čo súčasná spoločnosť neumožňuje (alebo aspoň si to myslia) a v hlave si vysnívajú politicko-spoločenskú štruktúru, o ktorej potom snívajú a každý deň sú sklamaní, že sa spoločnosť okolo sama od seba nezmenila smerom k tomuto snu. Väčšina ľudí však nemá slobodu ako základnú hodnotu, v tomto smere žijeme v bubline a predpokladať, že sa celá spoločnosť zmení, lebo my chceme slobodu je veľmi naivná.

Namiesto filozofovania ako by vyzerala slobodná spoločnosť a nariekania, prečo ešte neexistuje môžeme skúsiť opačnú cestu – zvyšovanie slobody merateľným spôsobom, aktívne využívanie tejto slobody na kvalitnejší život. Ak potom narazíme na limity, môžeme meniť celý svet – ale myslím si, že ani to nebude potrebné.

Sloboda a opcionalita ako misia

Toto manifesto je mojou osobnou deklaráciou toho, prečo robím, čo robím. Aké mám hodnoty a kam to smeruje.

Sprístupňujem ľuďom opcie v rôznych formách, napríklad v podobe kurzov a knižiek. Podobne ako opcia na finančnom trhu táto opcia niečo stojí, aby ste ju získali, ale ponúka asymetrickú návratnosť v prípade, že nastanú vhodné podmienky na využitie tejto opcie. Teda mojim cieľom je ponúknuť vám návod, program, konzultáciu, kurz, vďaka ktorému v prípade, že splníte niektoré predpoklady, dosiahnete násobne lepšiu návratnosť svojej investície. Ak si napríklad odo mňa kúpite knihu za 20€, chcem, aby hodnota, ktorú dostanete jej používaním – ak je kniha pre vás vhodná a dokážete využiť to, čo sa z nej naučíte – bola aspoň 2000€. Nesľubujem pritom priamy finančný výnos, nerobím finančné poradenstvo, hovorím o hodnote, ktorú získate vo forme zlepšenia života, ak dokážete produkt správne použiť (nastanú vhodné podmienky na využitie opcie). Asymetrická návratnosť je to preto, lebo náklady sú fixné (napríklad 20€ + čas na prečítanie a aplikovanie znalostí), ale to čo získate má výrazne vyššiu hodnotu.

Node-first vzťahy

Rád spolupracujem s ľuďmi na báze obojstranne výhodných obchodných vzťahov. Mám rád kreatívnych, samostatných, podnikavých ľudí. Počítam s tým, že nebudú robiť iba pre mňa, práve naopak, chcel by som, aby podnikali a vytvárali nové projekty a nové firmy. Ak spoločne participujeme na projektoch, využívame vzájomne svoje unikátne schopnosti na to, aby sme vytvorili niečo nové.

Nikomu nešéfujem a pre nikoho nepracujem. Spoločne vytvárame produkty a služby na zvyšovanie opcionality a teda slobody pre našich zákazníkov.

Participujem len na projektoch, kde dokážem využiť moje jedinečné schopnosti. Projekty, ktorých hodnoty sú mi blízke rád propagujem alebo im pomáham nájsť vhodných spolupracovníkov, ale participujem len na projektoch, ktorým môžem priniesť svojou participáciou unikátnu hodnotu.

Záver

Toto OPTION+ manifesto je mojim verejným vyhlásením toho, kam chcem smerovať svoju energiu. Verím, že svojou činnosťou na tejto planéte budem podporovať zvyšovanie opcionality a slobody a ľudia aktívnym využívaním tejto slobody budú antifragilní, produktívni a kreatívni.

Príklady projektov

  • Kniha Hackni sa – pojednáva o mindsetoch, pomocou ktorých je možné zvyšovať svoju slobodu pomocou rôznych nástrojov a na rôznych úrovniach. Biohacking pridáva možnosti telu a mysli (Môžem, ale nemusím obedovať, lebo mám metabolizmus natrénovaný na hladovanie. Môžem produkovať, lebo moja myseľ nie je v kóme). Podnikanie nastavené správne zvyšuje opcionalitu a lepšie zvláda krízy. Opcia vo forme kryptomien umožňuje poistiť sa proti pádu klasického finančného systému. Je vhodné sa s nimi naučiť pracovať ešte skôr ako to potrebujeme (opciu je potrebné vlastniť ešte predtým ako ju chceme využiť).
  • Kniha Veľký reštart – pojednáva o štrukturálnych vlastnostiach opcionality, neistoty, antifragility a umožňuje vám aplikovať opcionalitu na jednotlivé oblasti života. Začala ako reakciu na neistotu spojenú s COVID-19 a z nej vyplývajúcich zmien spoločnosti – štruktúra práce, hospodárska kríza a podobne. Popisuje svet plný nových možností (opcií).
  • Kurz Etický vekslák – sprostredkúva superschopnosť obchodovania s kryptomenami bez ohľadu na kurz. Absolventi kurzu vytvárajú sieť obchodníkov s kryptomenami, ktorá prerastá spoločnosťou ako mycelium a sprístupňuje kryptomeny naozaj každému. Okrem základného používania kryptomien vás naučí ako zarábať na sprístupňovaní kryptomien iným – a to spôsobom, pomocou ktorého nestratíte integritu a dobrý spánok.
  • Podcast Reči o živote, vesmíre a vôbec – podcast, pomocou ktorého sprístupňujem niektoré myšlienky zdarma, komukoľvek kto má čas a záujem. Asymetrický payoff je pri ňom brutálny, ak vaša hodinová mzda nepatrí k top 2% populácie.

OPTION+ je nová cesta k slobode, ktorá zahŕňa kreatívnu a produktívnu činnosť a nezahŕňa čakanie na zmenu systému alebo filozofovanie o tom ako by mohol vyzerať slobodný svet, keby bol svet iný ako je teraz. OPTION+ je sada stratégií a techník založená na realite v prítomnom okamžiku.