Zoznam derivátových búrz

Nie len etickí veksláci používajú derivátové burzy. Vzhľadom na často sa meniace podmienky sa snažím aktualizovať burzy, ktoré podporujú derivátové obchody.

Derivátová burza na rozdiel od fiatovej burzy umožňuje obchodovať s derivátmi, najčastejšie perpetual swapy, opcie a časované futures. Ich výhodou oproti spotovým burzám je, že nemusia byť zapojené do fiat systému a bankových prevodov a umožňujú zarábať úroky (funding rate alebo contango/backwardation). Etickí veksláci ich používajú na hedgovanie kurzu.

Burzy bez KYC

  • ByBit – podporuje iba perpetual swaps. Majú produkty s BTC aj USDT collateralom, môžete si vybrať. Linka je affiliate, dá vám nižšie feečka. Burza má veľmi dobrú likviditu a je zo Singapuru.
  • Phemex – je to aj spotová burza, z derivátov podporuje perpetual swaps. BTC/USD sa vyrovnáva v BTC, ostatné v USD. Linka je affiliate, dá vám nižšie feečka. Burza je zo Singapuru.
  • Binance Futures – množstvo futures – pri BTC aj s expiráciou aj perpetual. Collateral je buď v samotnom coine alebo v USDT (exotickejšie coiny majú iba možnosť collateralizovania USDT). Linka je affiliate, dá vám zľavu z fees.
  • dYdX – Decentralizovaná burza, ktorá má perpetual swap. Funguje nad Ethereum blockchainom, perpetual swap s Bitcoinom je collateralizovaný pomocou USDC alebo USDT. Na používanie tejto siete nepotrebujete žiadny účet, ale potrebujete Ethereum na transakčné poplatky a USDC alebo USDT na collateral. Bitcoin v perpetual swape nie je reprezentovaný žiadnym tokenom, perpetual swap je vyrovnávaný v dolárovom stablecoine.

Burzy bez KYC s neznámou reputáciou

O týchto burzách viem, že existujú, ale neskúšal som ich a neviem akú majú reputáciu. Neberte ich ako odporúčanie, len pre prípad, že by ste mali problém s niektorými predchádzajúcimi, je to prvý krok na to, aby ste mohli sami zistiť, či sú bezpečné.

  • Digex Futures
  • Perp.fi – decentralizovaná derivátová burza poskytujúca perpetual contracty na BTC a ETH s USDC collateralom. Neskúšal som.

Burzy s KYC

  • Bitmex – burza, ktorá ako prvá začala ponúkať perpetual swap. Podporuje aj časované futures. Collateral je iba Bitcoin. Burza sa znepáčila americkej vláde a tá sa ju snaží postihovať, aj keď je mimo USA a neposkytuje žiadne produkty alebo služby americkým zákazníkom. Pod tlakom zaviedla KYC. Momentálne neodporúčam riskovať väčšie sumy na tejto burze.
  • Deribit – skvelá panamská derivátová burza poskytujúca perpetual swap, expirujúce futures aj opcie. Bohužiaľ pod tlakom tiež zaviedla povinné KYC.
  • FTX – obsahuje perpetual swap na XMR. KYC proces nie je do denného limitu povinný (chce to e-mail, meno a krajinu rezidencie), ale na základe chain analýzy si burza môže kedykoľvek vypýtať KYC. Pozor – collateral je vždy v USD, čo sťažuje základné použitie na cash and carry trades.
  • Bit.com – Futures (aj časované) aj opcie. Technicky je možné vyrobiť účet aj bez KYC, ale bez KYC je možné výber len 100 USD denne.

Viac informácií o Bitcoinových futures

Okrem kurzu Etický vekslák aktuálne informácie o premium na futures mapuje aj skvelá stránka Bitcoin Futures Info.