Čo je to Bitcoin?

https://player.vimeo.com/video/714372801?h=ad85a1440a&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

V tejto lekcii si priblížime Bitcoin ako prvú a najdôležitejšiu kryptomenu.

Bitcoin nie je zázračné riešenie na rýchle zvýšenie bohatstva, pretože jeho hodnota môže v krátkom čase výrazne kolísať. Najlepším časovým rámcom pre investovanie do Bitcoinu je niekoľko rokov. Bitcoin nie je dobré považovať za zdroj pasívneho príjmu, ako napríklad nehnuteľnosť na prenájom alebo akcie, ktoré vyplácajú dividendy (mimochodom, pasívny príjem je podľa mňa celkovo nezmysel). Namiesto toho sa viac podobá zlatu v tom, že je to uchovávateľ hodnoty. Existujú však spôsoby, ako z Bitcoinu generovať príjem, napríklad jeho požičiavaním alebo využívaním rôznych investičných stratégií. Taktiež si povieme o tom čo sú tvrdé peniaze a monetárne ilúzie.

Základné poznatky z tejto kapitoly

  1. Bitcoin je decentralizovaná digitálna mena, ktorá umožňuje peer-to-peer transakcie (teda transakcie bez tretích strán).
  2. Bitcoin nie je vo väčšine krajín zákonným platidlom, ale niektoré krajiny, ako napríklad Salvádor, Stredoafrická republika Bitcoin uznávajú ako zákonné platidlo. Paraguaj, Panama alebo Nemecko, majú zase pomerne priaznivý daňový režim.
  3. Bitcoin nie je rýchlym generátorom bohatstva a je lepšie o ňom uvažovať ako o dlhodobej investícii s minimálnym časovým rámcom 4-5 rokov.
  4. Bitcoin nie je generátorom pasívneho príjmu, ale možno ho použiť na generovanie príjmu prostredníctvom pôžičiek alebo iných stratégií.
  5. Bitcoin je podobný zlatu, je to uchovávateľ hodnoty a jeho hodnota sa môže v priebehu času zvyšovať alebo znižovať.
  6. Bitcoin je téma, ktorá si vyžaduje dôkladné zváženie a pochopenie, a je nevyhnutné premýšľať o potenciálnych ziskoch aj stratách.