Bitcoin: Úvod (Akadémia trojstenu)

V tejto prednáške sa dozviete o tom, čo je to Bitcoin – ako internetová platobná mena, ako peer to peer sieť. Ukážeme si načo je možné použiť bitcoin blockchain technológiu – písanie distribuovaných aplikácií ako napríklad volenie, notárska zápisnica a podobne. Distribuované aplikácie fungujú bez potreby centrálneho uzla alebo centrálnej autority a v mnohých prípadoch sú takto napísané aplikácie lepšie – odolné voči cenzúre, výpadkom a podobne. Tiež si ukážeme ako implementovať pomocou blockchain technológie crowdfunding(podobne ako Kickstarter, Indiegogo, Startovač), ale bez potreby centrálnej autority.

Prednáška na podujatí Akadémia Trojstenu 2015, 11.12.2015