Open-source a semi-otvorené AI modely, ktoré môžete bežať lokálne a prompt design (záznam z prednášky Rubyslava)

V tejto prednáške z Rubyslava vám vysvetlím: Kde bežať (open-source modely)? Ako ich bežať? Čo bežať? Ako to používať?

Geek level stredný.

Pozrite si záznam prednášky