(Druhý) predhovor ku knihe Veľký reštart

Autor: Pavol Lupták

Tento predhovor sa do Veľkého reštartu žiaľ nedostal. Stratil sa v dátovom chaose článkov a textov, aby sme ho tesne pri vydaní znova našli. Autorom je Pavol Lupták, ktorý je aj spoluautorom dvoch kapitol Veľkého reštartu.

Ak by som mal popísať stručne náš vzťah s Jurajom, tak nie je to len kamarát, ale môj dlhoročný súputník. Už viac ako 25 rokov sa spoločne vyvíjame, transformujeme, zakladáme spoločné projekty a podnikáme.

Vďaka nášmu obrovskému nadšeniu pre open source a Linux na strednej a vysokej škole, spolu zakladáme SKLUG (Združenie používateľov Linuxu) a SOIT, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie.

Po preniknutí do hackerskej subkultúry, nadšených návštev hackerských kongresov a európskych hackerspaceov, spolu zakladáme náš vlastný na Slovensku – Progressbar

Prepadajúc nadšeniu z krypto technológií, zúčastňujeme sa prvých Bitcoin konferencií v Prahe či v Londýne, zoznamujúc sa pritom s našimi ďalšími kmeňovými súputníkmi a influencermi (Paul Rosenberg, Smuggler, Frank Braun) a spoločne začíname experimentovať s kryptomenami.

Spoločne sa stávame členmi českej umeleckej skupiny Ztohoven, a spúšťame spoločné hacktivistické projekty Morálni reforma, Prezidentove špinavé prádlo či Decentralizácia moci.

Inšpirovaní paralelnou spoločnosťou Václava Bendu a kryptoanarchistickou víziou Timothy C Maya stojíme spoločne pri zrode Paralelnej Polis ako v Prahe, tak v Bratislave

Uvedomujúc si neprimerané zásahy štátu a korporácií do našich život štartujeme najväčšiu svetovú kryptoanarchistickú konferenciu Hackers Congress Paralelní Polis (v roku 2020 venovanej nadmieru aktuálnej téme Digitálnej Totality).

Nezávisle od nášho spoločného filozoficko-umeleckého vývoja, profesne zakladáme naše prvé konkurujúce IT bezpečnostné firmy Citadelo a Nethemba. Naša hackerská spolupráca prerastá do našej spoločnej “bug bounty” firmy Hacktrophy.

Spolu zažívame prvý beztiažový stav a explorujeme svet. Spoločne získavame trvalý pobyt v Paname a zakladáme službu Liberation.travel na získavanie trvalých pobytov v Paname.

Spoločne už veľa rokov vytvárame vlastnú paralelnú bublinu, v ktorej sa cítime príjemne a v ktorej vítame všetkých ľudí s otvorenou hlavou milujúcich slobodu. 

Aj napriek tomu, že Juraj knihu Veľký reštart napísal v rekordne krátkom časom (menej ako 2 mesiace), myšlienky v nej sa vyvíjali a zreli veľa rokov.

Juraj ako pokračovateľ a najväčší slovenský propagátor Talebovskej antifragility a opcionality, popisuje ako, obzvlášť v čase pandémie, je možné sa vysporiadať s veľkou neistotou a jej následkami. Ako sa teraz aj v budúcnosti pripraviť na “fat-tail” hrozby alebo dokonca z nich benefitovať. Nehýbe sa len v teoretickej, ale prudko praktickej rovine s vlastným “skin-in-the-game” prístupom (ak netušíte, čo je “fat-tail” alebo “skin-in-the-game”, tak určite pokračujte v čítaní ďalej). Vysvetľuje, prečo súčasná legislatíva je v dobe exponenciálnych technológií krehká, zohľadňujúca len udalosti, ktoré poznáme a ktoré nastali v minulosti a prečo je neschopná zvládnuť nečakané udalosti, ktoré môžu nastať v budúcnosti. Kritizuje falošnú ilúziu starostlivého štátu a píše o potrebe zobrať svoj život a budúcnosť do vlastných rúk.

Decentralizáciu vníma ako účinný nástroj na minimalizáciu negatívneho dopadu globálnych zlých rozhodnutí (ako napríklad tlač nekonečných fiat peňazí používaných na celom kontinente). 

Strach pokladá za jeden z hlavných dôvodov ľudskej stagnácie a to na všetkých úrovniach a popisuje ako sa cezeň preklenúť a získať kontrolu nad vlastným životom.

Juraj si uvedomuje narastajúcu heterogénnu komplexnosť spoločnosti (čo sa týka jej názorov aj potrieb) a popisuje, prečo homogénne autoritatívne mechanizmy už nedávajú zmysel a pôsobia kontraproduktívne. Vykresľuje modernú decentralizovanú peer-to-peer spoločnosť, ktorá vďaka technológiám a silnej paralelnej komunite so spoločnými hodnotami, dokáže existovať tu a teraz.

Búra dogmatické korporátne rituály a predsudky a vysvetľuje, ako nás technológie dokážu spraviť produktívnejšími a slobodnejšími súčasne. Dotýka sa tiež technológie virtuálnej aj rozšírenej reality a aj napriek jej začiatkom prezentuje jej obrovské možnosti v individuálnom vzdelávaní a osobnom rozvoji.

Popisuje možnosti flexibilného, globálneho a efektívneho podnikania s cieľom minimalizovať relevantnú byrokraciu a finančné zaťaženie a maximalizovať produktivitu. Ako vďaka možnosti byť globálni a flexibilní získať novú ekonomickú a osobnú slobodu.

Zdieľa skúsenosti z osobného biohackingu a spôsoby ako sa pripraviť na nečakané situácie.

Striktné štátne regulácie zasahujúce do oblasti našej slobody a súkromia počas COVID-19 pandémie nám umožnili zažiť “demo verziu” Orwellovskej spoločnosti. Juraj reflektuje uvedenú zhoršujúcu sa situáciu na Slovensku a súčasne navrhuje funkčné technologické riešenia ako sa voči nej brániť. 

Popisuje ako pretaviť strach z hrozieb do pragmatického “preppingu”, teda efektívnej prípravy na nečakané udalosti, či skepsu z demokratického populizmu a večného volenia “menšieho zla” do zlepšovania života a osobnej slobody na individuálnej úrovni. 

Predpovedá nevídané možnosti nastupujúcej globálnej paralelnej ekonomiky, zvyšujúcej životnú úroveň všetkých ľudí. A prakticky popisuje potenciálne technológie, ktoré tento nástup umožnia.

Nevyhýba sa ani téme ekológie, ktorú pokladá za dôležitú úlohu vyspelej spoločnosti a kritizuje incentívy štátov vedúce k centralizovaným homogénnym “ekologickým” zásahom, ktoré celú situáciu len zhoršujú.

Na záver predstavuje víziu slobodnej spoločnosti po Veľkom reštarte, nástup nových paralelných svetov, ktoré predstavujú bezpečný únik pre všetkých, ktorí túžia po slobode v novom svete.

COVID-19 pandémia nečakane zasiahla do našich životov. Pre množstvo ľudí to znamenalo krach ich firmy a ocitnutie sa na “dlažbe”, pre iných nemožnosť sa veľa mesiacov stretnúť s ich rodinami a blízkymi. Len málokto to vnímal ako úžasnú príležitosť prehodnotiť svoj doterajší život, chopiť sa úplne nových možností, ktoré kríza priniesla a spustiť v svojom živote Veľký reštart.

Juraj tieto nevídané možnosti nielen pochopil, ale aj výrazne rozvinul, zosumarizoval a vďaka tejto knihe predostrel všetkým, ktorí chcú vidieť jasné svetlo na konci nejasného tunela.

Obráťte stranu a vykročte za ním.

O knihe