Bitcoin: Úvod (Akadémia trojstenu)

V tejto prednáške sa dozviete o tom, čo je to Bitcoin – ako internetová platobná mena, ako peer to peer sieť. Ukážeme si načo je možné použiť bitcoin blockchain technológiu – písanie distribuovaných aplikácií ako napríklad volenie, notárska zápisnica a podobne. Distribuované aplikácie fungujú bez potreby centrálneho uzla alebo centrálnej autority a v mnohých prípadoch […]

Slobodný ako kŕdeľ vtákov – decentralizácia a Internet

Ako decentralizácia pomáha riešiť problémy sveta. Slajdy

Sloboda pre každého – Liberty is a DIY project

Slajdy