Životný kapitál a transakčné náklady


Download audio

Čím sa odlišujú úspešní ľudia od bežnej populácie? Blbá otázka. Všeličím. Ale jeden z možných pohľadov je to, že majú niektoré veci v živote “vyriešené”. Použijem termín inšpirovaný ekonómiou a poviem, že majú niečo, čo volám “životný kapitál”. O deľbe práce, životnom kapitále a transakčných nákladoch.

Kapitál sú produkty, ktoré boli vyprodukované v predchádzajúcich štádiách výroby, ale priamo neuspokojujú potreby zákazníkov; sú používané (ako nástroje) na výrobu tovaru pre spotrebu

Životný kapitál sú znalosti, tovary, návyky, ktorými priamo neriešime naše potreby, ale majú dlhodobý dopad na našu efektivitu, šťastie alebo zníženie nákladov v budúcnosti.

Životný kapitál tvoria napríklad:

 • návyky
 • “default” rozhodnutia
 • znalosti (napr. best practice, vzdelanie, …)
 • predjednané funkčné zmluvy a obchodné vzťahy (upratovačka, lekár, …)

Transakčné náklady sú náklady vynaložené na uskutočnenie ekonomickej výmeny nejakého druhu, alebo inými slovami sú to náklady vynaložené za účasť na trhu.

Transakčné náklady môžu byť rozdelené do troch hlavných kategórií:

 1. Náklady na hľadanie protistrany a získavanie informácií – napríklad pri určovaní, či je požadovaná služba alebo tovar k dispozícii na trhu, nájdenie najnižšej ceny, požadovanej kvality, …
 2. Náklady na vyjednávanie sú náklady potrebné na to aby sme dosiahli prijateľnú dohodu s druhou stranou transakcie, vypracovali príslušnú zmluvu atď.
 3. Náklady na dohľad nad dodržiavaním zmluvy sú náklady vynaložené na dohľad nad tým, aby druhá strana dohody túto dohodu dodržiavala (napr. tovar alebo službu dodala v požadovanej kvalite, termíne, …) – právny systém, reputačný systém, …

Ak transakčné náklady zostávajú nižšie ako prípadné zisky z obchodovania, nastane výmena (tovarov alebo služieb). Ak na druhej strane sú transakčné náklady vyššie ako prínosy z akéhokoľvek obchodu, dohoda nebude zrealizovaná.

Transakčné náklady je možné často znížiť rôznymi všeobecnými technikami, napr.:

 • použiť appky
  • sharing economy (napr. uber, bike sharing)
   • suma s transakčnymi nákladmi môže byť nižšia ako keby som to mal robiť sám so svojim majetkom (napríklad ísť autom a zaplatiť za parkovanie môže byť drahšie ako ísť tam aj naspäť Uberom)
   • pridaná flexibilita (je síce fajn, že mám doma bicykel, ale keď potrebujem ísť z mesta, potrebujem bicykel mať tam)
  • aj centralizované appky vedia zjednodušiť obchod (napríklad môj obľúbený ham.sk – viem, že môžem platiť bitcoinami, vyberám v rovnakom systéme z rôznych reštaurácií, portál ma pozná, takže sa nemusím registrovať, viem ako funguje objednávkový systém). Centralizovaná služba, ktorá toho nemá veľa so sharing economy, ale výrazne znižuje transakčné náklady.
 • opakované obchody
  • raz nastavím (investujem transakčné náklady) a využívam opakovane (nájdem si upratovačku, lekára, vyskúmam pre mňa ideálnu stravu, suplementy, …)
 • referencie
  • využime našu reálnu sociálnu sieť – “máš dobrú upratovačku?”

Ak vás tento podcast zaujal, prihláste sa k odberu, vyzdieľajte ho na sociálnych sieťach a podobne. Poteší aj recenzia na iTunes. V jeho tvorbe budem pokračovať iba vtedy, ak budem mať pocit, že to má zmysel a teda že ho niekto počúva. Ďakujem všetkým poslucháčom za investovaný čas!